Góry Stołowe - Błędne Skały

Błędne Skały - 9,5 km od San Remo

Zespół bloków skalnych tworzący malowniczy labirynt, położony na krawędzi stoliwa Skalniaka – drugiego co do wysokości szczytu Gór Stołowych, na wysokości około 850 metrów n.p.m, tuż przy granicy państwa, między Kudową-Zdrojem a Karłowem.

Obszar zajmuje powierzchnię ok. 21 ha i jest rezerwatem przyrody (część Parku Narodowego Gór Stołowych).

Skały powstały jako wypiętrzone dno dawnego morza. Na dnie powstały piaskowce, a w wyniku ich wietrzenia powstały wąskie szczeliny rozcinające warstwę skał na bloki o wysokości 5-6 metrów.

Obecnie pomiędzy różnorodnymi formami skalnymi przebiega kilkusetmetrowa trasa turystyczna. Niektóre skały posiadają własne nazwy, takie jak: Stołowy Głaz, Okręt, Kurza Stopka.

Historyczna nazwa to Dzikie Dziury lub czasem, z niemieckiego, Wilcze Doły (Wilde Löcher).


  • Na terenie Labiryntu obowiązują dwie podstawowe zasady – zakaz wspinania oraz palenia.
  • Wejście w sezonie na teren Błędnych Skał (Labiryntu) jest płatne.
  • Zwiedzanie Błędnych Skał (Skalnego Labiryntu) zajmuje około 40 min.
  • Błędne Skały mają dwa parkingi (dolny, bezpłatny oraz górny, płatny).
  • Dojście z dolnego parkingu zajmuje ok 75 min, z górnego 5 min
  • Wjazd na górny parking jest możliwy tylko w sezonie, obowiązuje ruch wahadłowy.
  • Na Błędne Skały można też dojść pieszo z samej Kudowy.