Klasztor Benedyktynów

Klasztor Benedyktynów w Broumovie - ok 38 km od San Remo

Historia klasztoru zaczyna się w roku 1213, gdy król czeski Ottokar I podarował benedyktynom ziemię leżącą w pobliżu dzisiejszego miasta. Po roku 1300 utworzono tu probostwo, a w miejscu ufortyfikowanego zamku gotyckiego zaczęto budowę klasztoru benedyktynów. Klasztor obwarowano i jako nieliczny nie został splądrowany w czasie wojen husyckich. Dzisiejszy wygląd klasztor zawdzięcza przebudowie w latach 1728-1733 według projektu K.I. Dientzenhofera.

Najcenniejszym eksponatem jest unikatowa replika Całunu Turyńskiego z 1651 roku. Jest to jedyna kopia Całunu w Europie na północ od włoskich Alp. Ma niemal identyczne z oryginałem wymiary (4,36 m długości i 1,1 m szerokości).

Dodatkowo do tutejszych ciekawostek należą mumie vambereckie z XVII i XVIII wieku, znajdujące się w podziemiach klasztornych, fresk gotycki Pokłon Trzech Króli w dzwonnicy oraz relikwie krzyża świętego.

Na szczególna uwagę zasługuje bardzo bogato zdobiony kościół św. Wojciecha.

W klasztorze znajduje się biblioteka, gdzie zachowało się około 17 tys. z dawnych 70 tys. ksiąg. Ciekawostką jest globus z XVII wieku, na którym nie zaznaczono jeszcze Australii.


W Broumovie polecamy również odwiedzić cmentarz znajdujący się przy ulicy Krinickiej, ok. 600 m od zabudowań klasztornych. Powodem, dla którego warto wybrać się na ten cmentarz jest możliwość zobaczenia najstarszego w Czechach kościółka drewnianego.

Klasztor Benedyktynów – wejście
bromov-2
Klasztor Benedyktynów – dziedziniec
bromov-3
Urokliwe muzeum klasztorne
bromov-4
Najcenniejszy eksponat – replika Całunu Turyńskiego z 1651 roku
bromov-5
Biblioteka i ok. 17 tys. ksiąg oraz globus z XVII wieku, na którym nie zaznaczono jeszcze Australii
bromov-6
Zakrystia kościoła św. Wojciecha
bromov-7
Bardzo bogato zdobiony kościół św. Wojciecha
bromov-8
Kościół św. Wojciecha
bromov-9
Kościół św. Wojciecha