Góry Stołowe - Błędne Skały

Błędne Skały - 9,5 km od San Remo

Zespół bloków skalnych tworzący malowniczy labirynt, położony na krawędzi stoliwa Skalniaka – drugiego co do wysokości szczytu Gór Stołowych, na wysokości około 850 metrów n.p.m, tuż przy granicy państwa, między Kudową-Zdrojem a Karłowem.

Obszar zajmuje powierzchnię ok. 21 ha i jest rezerwatem przyrody (część Parku Narodowego Gór Stołowych).

Skały powstały jako wypiętrzone dno dawnego morza. Na dnie powstały piaskowce, a w wyniku ich wietrzenia powstały wąskie szczeliny rozcinające warstwę skał na bloki o wysokości 5-6 metrów.

Obecnie pomiędzy różnorodnymi formami skalnymi przebiega kilkusetmetrowa trasa turystyczna. Niektóre skały posiadają własne nazwy, takie jak: Stołowy Głaz, Okręt, Kurza Stopka.

Historyczną nazwą Błędnych Skał są Dzikie Dziury.


Oficjalna strona Parku Narodowego Gór Stołowych: www.pngs.com.pl

Strona internetowa poświęcona Górom Stołowym: www.stolowe.infopl.info