Duszniki-Zdrój - 15 km od San Remo

Miasto w dolinie Bystrzycy Dusznickiej, złożone z dwóch części: historycznego miasta oraz uzdrowiska.

Już na przełomie X i XI wieku wzniesiono tu drewnianą warownię, którą wraz z upływem czasu przebudowano na murowany zamek. Pierwsze wzmianki o Dusznikach pochodzą z XIV wieku, gdzie na skutek lokacji prawa niemieckiego, miejscowość otrzymała prawa miejskie.

W XV wieku powstały pierwsze źródła wód leczniczych Zimny Zdrój, rozwinął się handel oraz przemysł papierniczy i tkacki.

W połowie XVIII wieku dokonano pierwszych badań wód mineralnych, po czym miasto stało się oficjalnym uzdrowiskiem. Odkryto pozostałe źródła wód leczniczych: Letni Zdrój i Źródło Ulryki. Powstały pierwsze urządzenia kąpielowe, nowe łazienki (obecny Zakład Przyrodoleczniczy), palmiarnia i sala koncertowa (dzisiejsza Pijalnia Zdrojowa).

Strona internetowa: duszniki.pl


Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju jest jedyną prowadzoną w sposób profesjonalny placówką muzealną w Polsce, zajmującą się szeroko pojętą tematyką papiernictwa. Gromadzi, opracowuje oraz udostępnia zbiory z zakresu dziejów papiernictwa, drukarstwa i historii Dusznik Zdroju.

Żywo interesuje się również sztuką papieru, współpracując z artystami tworzącymi dzieła sztuki z papieru.

Strona internetowa: www.muzpap.pl


W Dusznikach-Zdroju można zwiedzić między innymi:

  • Muzeum Papiernictwa – młyn nad Bystrzycą Dusznicką z 1965 roku. Do dziś wytwarza się tu papier czerpany. Muzeum udostępnia zwiedzającym ekspozycje poświęcone historii papiernictwa,
  • Uzdrowisko – lecznicze źródła mineralne należące do typu źródeł szczelinowych („Pieniawa Chopina”, „Jan Kazimierz”, „Agata”, „Jacek”, „B-4”). Uzdrowisko Duszniki-Zdrój dysponuje pełnym zakresem świadczeń leczniczych,
  • Ruiny zamku,
  • Kościół św. Piotra i Pawła z XIV wieku,
  • Dworek Chopina – znajduje się w Parku Zdrojowym, powstał w latach 1802-1805 jako dom towarzyski, gdzie skupiało się życie kulturalne ówczesnego uzdrowiska.