COVID-19

ZASADY FUNKCJONOWANIA NASZEJ WILLI W OKRESIE COVID-19

Szanowni Państwo, Drodzy Goście,

W trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich, pracujemy zgodnie z wytycznymi dla funkcjonowania hoteli w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce, wydanymi przez stosowne instytucje. Wierzymy, że wdrożone środki bezpieczeństwa zminimalizują szanse pojawienia się jakiekolwiek zagrożenia. Przede wszystkim chcemy, aby Państwa odwiedziny w naszej Willi upłynęły w komfortowej i relaksującej atmosferze. Jednocześnie zależy nam na bezpieczeństwie naszych Pracowników, ich rodzin oraz naszym własnym. 


JAK DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO GOŚCI I JAK DZIAŁAMY W NAJBLIŻSZYM CZASIE?

 • Postępujemy zgodnie z aktualnymi wytycznymi krajowych instytucji odpowiedzialnych za ochronę zdrowia (Główny Inspektorat Sanitarny, Ministerstwo Zdrowia).
 • Personel naszego hotelu został przeszkolony zgodnie z wytycznymi służb sanitarnych oraz posiada niezbędną wiedzę, by zadbać o bezpieczeństwo Gości (zgodnie z zaleceniami dla branży hotelarskiej).
 • Na terenie hotelu mogą przebywać tylko Goście w nim zakwaterowani, pracownicy oraz dostawcy.
 • Każdy z Gości jest proszony o wypełnienie oświadczenia o swoim stanie zdrowia.
 • W przypadku pojawienia się Gościa z objawami choroby, Willa zastrzega sobie prawo do nie zameldowania z zachowaniem zadatku.
 • Ograniczyliśmy liczbę Gości mogących jednocześnie przebywać w poszczególnych miejscach w hotelu stosowanie do ich powierzchni, z zastosowaniem 1,5-metrowego dystansu między osobami.
 • Po wymeldowaniu się Gościa pokój jest sprzątany oraz przeprowadzana jest pełna dezynfekcja wszystkich sprzętów i powierzchni płaskich.
 • Pościel i ręczniki prane są w temperaturze min. 60 °C z dodatkiem odpowiednich detergentów.
 • Wprowadziliśmy bezwzględny obowiązek dezynfekowania rąk. Na terenie hotelu znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk – m.in. przy wejściu do hotelu, w recepcji, przy wejściu bocznym, przy wejściach do jadalni, w ogólnodostępnych toaletach.
 • Na terenie Hotelu dezynfekujemy powierzchnie dotykowe – klamki, uchwyty, poręcze, włączniki światła.
 • Zwiększyliśmy częstotliwość wietrzenia pomieszczeń.
 • Pomieszczenia wspólne dla pracowników – szatnie, toalety i zaplecza są dezynfekowane regularnie, zgodnie z przyjętymi normami bezpieczeństwa.
 • Wszystkie posiłki przygotowujemy sami – nie korzystamy z zewnętrznego cateringu.
 • Wprowadziliśmy bezpieczne odległości między stolikami / krzesłami w jadalni.
 • Wprowadziliśmy dezynfekcję stołu po każdorazowym użyciu przez Gości.
 • Śniadania serwowane są do stolika o określonych godzinach, stoliki wyznacza kelner – numer pokoju na stoliku.
 • W miarę możliwości logistycznych zostanie przydzielony konkretny stolik na jadalni na cały czas pobytu Gości.

Procedury są aktualizowane i dostosowywane do wydawanych rozporządzeń i wytycznych stosownych organów.
Wszystkie wytyczne i obostrzenia dla funkcjonowania Hotelu znajdują się na stronie https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/hotele-i-inne-miejsca-noclegowe – prosimy o zapoznanie się z nimi.
Prosimy mieć na uwadze, że w związku z dynamicznie zmieniającymi się wytycznymi, w trakcie Państwa pobytu w naszej willi procedury mogą się różnić/zmienić od podanych wyżej.

Z wyrazami szacunku, Właściciele WSR